FIXENTIA capacita la presa de decisions.

fixentia

Capacitar és donar-te respostes de qualitat i solucionar-te problemes.
La finalitat és que avancis en els teus objectius empresarials i prenguis avantatge sobre possibles competidors.

A FIXENTIA sabem que per prendre decisions cal no estar condicionats per la incertesa. Conèixer els àmbits on la incertesa pot aflorar ens permet agilitzar els nostres informes confidencials. Alguns exemples:

La incertesa relacionada amb una situació de negociació està vinculada amb:

– L’ampliació i desenvolupament de la pròpia activitat
– L’activació de nous mercats
– La compra-venda d’actius (due dilligence)
– La internacionalització de l’activitat empresarial
– Les licitacions públiques
– Les relacions de poder (governs, competidors, proveïdors i clients)
– L’anticipació a competidors
– La credibilitat i confiança de partners, proveïdors i clients

En una situació de risc la incertesa està relacionada amb:

– Controvèrsies accionarials
– La credibilitat i confiança en l’equip humà (actual i noves contractacions)
– El contraespionatge
– Amenaces a la integritat de la xarxa informàtica i les comunicacions
– La revelació de secrets corporatius
– L’ús indegut de la propietat intel·lectual
– La desviació dels requisits aplicables a comptes, contractes i licitacions
– La pèrdua o robatori d’actius

Davant una situació de conflicte la incertesa aflora per:

– Les disputes empresarials amb competidors
– Les desavinences laborals col·lectives i individuals
– Baixa producció laboral
– Incapacitats laborals fraudulentes
– Les discrepàncies pel compliment de comptes, contractes i licitacions
– La insolvència per part de partners, proveïdors i clients

La incertesa davant una situació de frau s’activa amb:

– La violació de pactes i contractes
– Les infraccions de patents i marques
– El robatori i enriquiments il·lícits
– L’aixec de béns, el frau a creditors i l’abús fraudulent de la persona jurídica
– La relació amb l’administració i institucions judicials
– Les particularitats de demandes, demandats, proves i testimonis.

Els nostres clients saben que amb els informes confidencials adients, poden combatre la incertesa i millorar els seus objectius i estratègies empresarials.