La incertesa és l’àrea de treball de FIXENTIA.

fixentia

A FIXENTIA sabem que les situacions d’incertesa són habituals a la gestió corporativa i que condicionen les decisions.
El nostre objectiu és ajudar-lo a prendre decisions amb la màxima informació i coneixement possible.

Els nostres serveis estan agrupats en quatre tipus d’informes confidencials:

1- ESTRATÈGIA EMPRESARIAL. Informes confidencials per aclarir dubtes en decisions d’estratègia empresarial:
– del dia a dia de l’activitat empresarial
– de l’entrada a nous mercats i la signatura de nous contractes
– de la compra-venda d’actius (due dilligence)

2- RELACIONS AMB PARTNERS, PROVEÏDORS I CLIENTS. Informes confidencials per establir el nivell de credibilitat i confiança que ofereixen.

3- TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC). Informes confidencials per comporovar la integritat de la xarxa informàtica i les comunicacions.
– implementació de seguretat i de polítiques de prevenció contra amenaces
– auditoria de la seguretat existent
– anàlisi forense de dispositius

4- RECURSOS HUMANS. Informes confidencials per establir la fidelitat i confiança de directius i treballadors.
– plantilla existent i noves incorporacions
– revelació de secrets i robatoris
– baixa producció laboral
– incapacitats laborals fraudulentes

La casuística de la incertesa en la gestió empresarial pot ser molt variada. Tot i això, a FIXENTIA el podem ajudar.
La nostra experiència, discreció i confidencialitat, ens avala davant la confiança dels nostres clients per delegar-nos la capacitació de les seves decisions.